خانه / بایگانی برچسب: شعر طنز شیمی

بایگانی برچسب: شعر طنز شیمی

شعر شیمی با موضوع جدول تناوبی عناصر

شعر شیمی با موضوع جدول تناوبی عناصر

شعر جالب شیمی با موضوع جدول تناوبی عناصر و خواص ، ویژگی ، دوره و گروه های جدول تناوبی، اوربیتال های اتمی و همین طور خواص و کاربردهای عناصر جدول تناوبی که به طور جالبی به نظم و نثر در آمده را در ادامه از جم شیمی مطالعه نمایید.

ادامه مطلب

شعر طنز شیمی با موضوع اسیدها و بازها و تعادل های شیمیایی

شعر شیمی

شعر طنز شیمی با موضوع اسیدها و بازها و تعادل های شیمیایی شعر طنز شیمی درباره سرگذشت تاریخچه اسید ها و بازها و همین طور تعادل های شیمیایی ،آلکان ها و اصل لوشاتلیه که به صورت زیبایی سروده شده است را در ادامه مطالعه نمایید

ادامه مطلب