خانه / بایگانی برچسب: سنتز ویلیامسون

بایگانی برچسب: سنتز ویلیامسون

اترها و روش تولید آنها

اترها ، ترکیباتی با فرمول عمومی R-O-R ، Ar-O-R یا Ar-O-Ar هستند. (Ar ، فنیل یا یک گروه آروماتیک دیگر است). نام‌گذاری اترها برای نامیدن اترها ، معمولا دو گروه متصل به اکسیژن را نام می‌بریم و به دنبال آن ، واژه اتر را می‌آوریم. اگر دو گروه یکسان باشند، …

ادامه مطلب