خانه / بایگانی برچسب: سزیم کلرید

بایگانی برچسب: سزیم کلرید

دانلود فیلم آشنایی باخواص سزیم کلرید

سزیم کلرید (CsCl) یک ترکیب یونی با جرم مولی  ۱۶۸/۳۶g/mol و به صورت جامد سفید رنگ است که در آن کاتیونهای سزیم و آنیونهای کلرید در کنار یکدیگر قرار گرفته و شبکه بلوری ایجاد کرده اند. این شبکه بلوری مانند شبکه بلوری سدیم کلرید، مکعبی شکل است.

ادامه مطلب