خانه / بایگانی برچسب: زیانهای ساخارین

بایگانی برچسب: زیانهای ساخارین

پودرآماده شربت وخطرات آن

هيچ تا به حال دقت کرده ايد که چرا برخی از شربتها يی که به صورت پودر وجود دارند برای استفاده نيازی به شکر ندارند يا به اصطلاح suger free هستند، و تنها اندکی از اين پودر می تواند ۱.۵ليتر آب را شيرين کند.اين امر به اين علت است که …

ادامه مطلب