خانه / بایگانی برچسب: روند تغییرشعاع اتمی در یک گروه

بایگانی برچسب: روند تغییرشعاع اتمی در یک گروه

شعاع اتمی وروند تغییرات آن در جدول تناوبی عناصر

شعاع اتمی وروند تغییرات آن در جدول تناوبی عناصر

شعاع کووالانسی به نصف فاصله بین هسته ای دو اتم مشابه در یک مولکول دو اتمی هم نام/شعاع کووالانسی می گویند.نصف فاصله هسته ها در یک مولکول دو اتمی جور هسته را شعاع کووالانسی می گویندبا تقسیم کردن طول پیوند برعدد ۲،شعاع اتمی که شعاع کووالانسی هم نامیده می‌شود بدست …

ادامه مطلب