خانه / بایگانی برچسب: روش موازنه وارسی

بایگانی برچسب: روش موازنه وارسی

آموزش موازنه واکنش به روش وارسی

موازنه واکنش

آموزش موازنه واکنش به روش وارسی تعیین اتم هایی که فقط در یک ترکیب در هر طرف معادله ظاهر شده اند . اگر تعداد این نوع اتم ها بیشتر از 1 باشد ، اتم هایی انتخاب می شوند که به صورت ترکیب باشند نه اینکه به صورت عنصر باشند . …

ادامه مطلب