خانه / بایگانی برچسب: روش حذف اورانیم از محلولهای آبی

بایگانی برچسب: روش حذف اورانیم از محلولهای آبی

حذف اورانیوم از محلول های آبی با پوست پرتغال

Porteghal

اورانیوم مهمترین جز صنایع هسته ای است. بنابراین غلظت دفع اورانیوم و بازیافت اورانیوم هدف اصلی عملیات بر روی پساب های هسته ای است.روش های گوناگونی برای حذف اورانیوم  یا یون های اورانیوم از پسابهای هسته ای وجود دارد. مانند روش رسوب گذاری شیمیایی، روش غشایی، روش تبادل یون ، …

ادامه مطلب