خانه / بایگانی برچسب: روش جداسازی مولکولها از یکدیگر

بایگانی برچسب: روش جداسازی مولکولها از یکدیگر

روش جداسازی مولکولها از یکدیگر

جداسازي مبتني بر الک کردن مولکولي را مي‌توان بر روي اجسام بي‌بار در جريان مهاجرت الکتروني ازداخل ژل‌ها انجام داد. اين کار اساس جداسازي‌هايي که مبتني بر اندازه‌هاي مولکول‌ها نسبت به هم است، را تشکيل مي‌دهد و از اصطلاح صاف کردن به وسيله ژل استفاده مي‌شود. سير تحولي رشد : …

ادامه مطلب