خانه / بایگانی برچسب: روش تهيه استن

بایگانی برچسب: روش تهيه استن

روش تهيه استن

هدف آزمایش تهیه کوچکترین عضو خانواده کتون‌ها یعنی استن به روش آزمایشگاهی و آشنایی با روشهای آزمایشگاهی شناسایی آن تئوری آزمایش کتون‌ها ترکیباتی هستند که در آنها ، گروه کربونیل به دو گروه آلکیل یا آریل متصل است. در کتون‌ها و آلدئیدها ، گروه کربونیل از یک پیوند σ و …

ادامه مطلب