خانه / بایگانی برچسب: رسم پيوند هيدروژني

بایگانی برچسب: رسم پيوند هيدروژني

پيوند هيدروژني

پيوند هيدروژني هنگامی که هیدروژن یعنی کوچکترین اتم شناخته شده، به فلوئور، اکسیژن یا نیتروژن، ( کوچکترین و الکترونگاتیوترین اتمها ) متصل شود پیوندی بسیار قطبی بوجود می آید که مقدار بارهای مثبت و منفی جزئی دو اتم درگیر در این پیوند بویژه اتم کوچک هیدروژن بسیار چشم گیر خواهد …

ادامه مطلب