خانه / بایگانی برچسب: رزین فنولیک گرافیتیزه

بایگانی برچسب: رزین فنولیک گرافیتیزه

توسعه ساختارهای کریستالین گرافنی منظم در مواد کربنی متخلخل برای اولین بار در ایران

توسعه ساختارهای کریستالین گرافنی منظم در مواد کربنی متخلخل برای اولین بار در ایران

ساختارهای کریستالین گرافنی منظم  در این طرح اختراعی، روشی نوین جهت توسعه ساختار گرافن در کربن پسماند رزین های فنولیک ارائه شده است که با توسعه این روش و توسعه ساختارهای گرافنی در پیش ماده های کربنی غیر گرافیتیزه شونده نظیر رزین فنولیک و ساکاروز می توان بسیاری از محدودیت …

ادامه مطلب