خانه / بایگانی برچسب: دانلود مقاله شیمی مبانی الکتروفورز

بایگانی برچسب: دانلود مقاله شیمی مبانی الکتروفورز

دانلود مقاله شیمی مبانی الکتروفورز

الکتروفورز روشی است که در آن نمونه هایی که بار الکتریکی دارند، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی از میان شبکه ای متخلخل حرکت می کنند. سرعت حرکت مولکولها در این شرایط نه تنهاتحت تاثیر بار الکتریکی اشان است بلکه عواملی دیگری نظیر اندازه و شکل مولکول نیز در این امر …

ادامه مطلب