خانه / بایگانی برچسب: دانلود تست های فصل اول شيمي 2

بایگانی برچسب: دانلود تست های فصل اول شيمي 2

دانلود تست های فصل اول شيمي ۲

دانلود تست های  فصل اول شيمي ۲ ۱- شایدبتوان گفت که ………. مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است . ۱)انتشارکتاب شیمی دان شکاک                                ۲)ارائه ی نظریه اتمی دالتون ۳)اجرای آزمایش های بسیاری با الکتريسیته                ۴)انجام  پژوهش های علمی توسط دالتون  ۲- فیزیک دان ها برای توجیه مشاهده های مربوط به … برای …

ادامه مطلب