خانه / بایگانی برچسب: دانلود تست های فصل اول شيمي 2

بایگانی برچسب: دانلود تست های فصل اول شيمي 2

دانلود تست های فصل اول شيمي 2

دانلود تست های  فصل اول شيمي 2 1- شایدبتوان گفت که ………. مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است . 1)انتشارکتاب شیمی دان شکاک                                2)ارائه ی نظریه اتمی دالتون 3)اجرای آزمایش های بسیاری با الکتريسیته                4)انجام  پژوهش های علمی توسط دالتون  2- فیزیک دان ها برای توجیه مشاهده های مربوط به … برای …

ادامه مطلب