خانه / بایگانی برچسب: خواص تناوبی عناصر

بایگانی برچسب: خواص تناوبی عناصر

ویژگی های تناوبی عناصرجدول تناوبی

با برخی خواص عناصر نظیر شعاع اتمی، سبک ترین و سنگین ترین عناصر، دمای ذوب وجوش، رسانایی الکتریکی و فابلیت تورق، آلوتروپی، الکترونگاتیوی، عنصری که بیشترین تعداد ترکیبات را دارد، خطرات، وفور در قشر زمین، بالاترین رسانایی گرمایی،سختی و انبساط طولی، بیشترین نیم عمر و قدیم ترین عناصر آشنا می …

ادامه مطلب