خانه / بایگانی برچسب: جوشیدن

بایگانی برچسب: جوشیدن

چگونگی جوشیدن یک مایع

چگونگی جوشیدن یک مایع نقطه جوش یک مایع به صورت درجه حرارتی تعریف می‌شود که در آن فشار بخار مایع برابر با فشار بیرونی باشد. چنانچه فشار خارج 760 میلیمتر جیوه باشد. یک مایع وقتی خواهد جوشید که فشار بخار آن برابر با این مقدار باشد. برای مثال آب وقتی …

ادامه مطلب