خانه / بایگانی برچسب: جوشكاري ليزر

بایگانی برچسب: جوشكاري ليزر

جوشكاري ليزر

جوشكاري ليزر جوشکاری و برشکاری با استفاده از اشعه لیزر از روشهای نوین جوشکاری بوده که در دههای اخیر مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کیفیت ، سرعت و قابلیت کنترل آن به طور وسیعی در صنعت از آن استفاده می شود .به وسیله متمرکز کردن اشعه …

ادامه مطلب