خانه / بایگانی برچسب: جزوه گروههای عاملی

بایگانی برچسب: جزوه گروههای عاملی

معرفی گروه های عاملی و روشهای شناسایی

گروه های عاملی و روشهای شناسایی پیوند كربن-كربن دارای ویژگی غیرعادی مخصوص به خود است.اگر چه اتم های دیگر نیزمی توانند این ویژگی را داشته باشند ولی كاربرد پیوند كربن-كربن بسیار وسیع است .به دلیل این خاصیت منحصربه فرد بیشتر از سه میلیون تركیبات مختلف حاوی كربن به نام تركیبات …

ادامه مطلب