خانه / بایگانی برچسب: جزوه کامل موزانه

بایگانی برچسب: جزوه کامل موزانه

آموزش موازنه واکنش به روش وارسی

موازنه واکنش

آموزش موازنه واکنش به روش وارسی تعیین اتم هایی که فقط در یک ترکیب در هر طرف معادله ظاهر شده اند . اگر تعداد این نوع اتم ها بیشتر از 1 باشد ، اتم هایی انتخاب می شوند که به صورت ترکیب باشند نه اینکه به صورت عنصر باشند . …

ادامه مطلب