خانه / بایگانی برچسب: جزوه نامگذاری ترکیبات یونی شیمی

بایگانی برچسب: جزوه نامگذاری ترکیبات یونی شیمی

جزوه نامگذاری ترکیبات یونی شیمی

نامگذاری ترکیبات یونی شیمی

  قواعد فرمول نویسی ترکیبات یونی 1- کاتیون را در سمت چپ و آنیون را در سمت راست در کنار یکدیگر مینویسیم. 2- بار کاتیون را به عنوان زیروند(اندیس)آنیون و بار آنیون را به عنوان زیروند کاتیون قرار میدهیم.(مقدار عددی بار بدون توجه به علامت) نکته مهم: در هنگام قرار …

ادامه مطلب