خانه / بایگانی برچسب: جزوه آموزش رسم ساختار لوویس

بایگانی برچسب: جزوه آموزش رسم ساختار لوویس

دانلود جزوه آموزش رسم ساختار لوویس

دانلود جزوه آموزش رسم ساختار لوویس برای نمایش گونه های شیمیایی (مولکولها و یونهای چند اتمی)از ساختارهای لوویس استفاده میشود. – در ساختارهای لوویس فقط الکترونهای لایهی ظرفیت نمایش داده میشوند. – در ساختارهای لوویس، جفت الکترونهای پیوندی با نماد خط فاصله (-)، جفت الکترونهای ناپیوندی با نماد دو نقطه (..)و …

ادامه مطلب