خانه / بایگانی برچسب: ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری

بایگانی برچسب: ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری

ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری

ثابت حاصلضرب انحلال پذیری (Ksp) یا حاصلضرب انحلال پذیری عبارتست از حاصلضرب غللظت مولار یونهای تشکیل دهنده محلول، که هریک با توان ضریب استوکیومتری آن در معادله تعادل نوشته می شوند. به عنوان مثال اگر ترکیب AaBb در تعادل با محلولش باشد 

ادامه مطلب