خانه / بایگانی برچسب: تولید پرتوکاتدی

بایگانی برچسب: تولید پرتوکاتدی

ویژگی های پرتوکاتدی

ویژگی های پرتوکاتدی

ویژگی های پرتوکاتدی مفاهیم پایه لامپ پرتوی کاتدی این وسیله از نظر ظاهر و ساختمان شبیه لامپی است که برای بررسی اثر میدانهای الکتریکی و آهنربایی پرتوهای کاتدی به کار می‌رود. تفاوت اساسی در این است که قبلا کاتد سرد بود و به علت بمباران با یونها ، الکترون گسیل …

ادامه مطلب