خانه / بایگانی برچسب: تولید ماده جامد سبک

بایگانی برچسب: تولید ماده جامد سبک

تولید سبک ترین ماده جامد توسط ناسا

تولید سبک ترین ماده جامد توسط ناسا

سبکترین ماده جامد با کمترین چگالی ، ماده ای است موسوم به (آئروژل) . به عقیده لورنس لیورمور از آزمایشگاه ملی ، ترکیب اجزای سازنده آئروژل شامل ٨/٩٩% هوا و  ٢/٠ % سیلیسیم اکسید می باشد .چگالی آئروژل ٩/١ گرم بر سانتیمتر مکعب است . این ماده اگرچه میتواند رنگی هم …

ادامه مطلب