خانه / بایگانی برچسب: تهیه نیتروسلولز

بایگانی برچسب: تهیه نیتروسلولز

تهیه نیتروسلولز

آزمایش نیتراسیون سلولز هدف آزمایش تهیه نیتروسلولز تئوری آزمایش مثل سایر ترکیبات اورگانیک ، بیشترین منبع سلولز ، بافت‌های زنده می‌باشد. این ترکیب ، در گیاهان ، جانوران و میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شود. پلیمرهای سلولز ، ممکن است از تکرار 50 هزار یا بیشتر از واحدهای ایندروگلوکز ساخته شوند. مهم‌ترین منابع …

ادامه مطلب