خانه / بایگانی برچسب: تست بخش2 شيمي 1

بایگانی برچسب: تست بخش2 شيمي 1

تست بخش۲ شيمي ۱

تست بخش۲ شيمي ۱ بخـــــــش دوم : در پي هوايي پاكيـــــــــــزه ! ۱- ماده اي به حالت مايع يا گاز را……..مي گويند. الف)سيار                ب)آب            ج)الكل                    د)سيال

ادامه مطلب