خانه / بایگانی برچسب: تست بخش2 شيمي 1

بایگانی برچسب: تست بخش2 شيمي 1

تست بخش2 شيمي 1

تست بخش2 شيمي 1 بخـــــــش دوم : در پي هوايي پاكيـــــــــــزه ! 1- ماده اي به حالت مايع يا گاز را……..مي گويند. الف)سيار                ب)آب            ج)الكل                    د)سيال

ادامه مطلب