خانه / بایگانی برچسب: تحلیل کلاسیکی

بایگانی برچسب: تحلیل کلاسیکی

دانلود مقاله تحلیل کلاسیکی رسانایی الکتریکی

رسانای الکتریکی و الکترون یک رسانای الکتریکی باید دارای دو ویژگی باشد: ۱- الکترون باید وابستگی به یون مثبت که ایستا فرض می‌شود داشته باشد. ۲- این وابستگی باید چنان ضعیف باشد که درصورتی که یک نیروی برآیند قوی‌تر بر الکترون اِعمال شود الکترونی دیگر از مولکولی مجاور به‌ راحتی …

ادامه مطلب