خانه / بایگانی برچسب: تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

بایگانی برچسب: تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

  تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی با کمک مقایسه اعداد می توانید متوجه شوید که هرچه اندازه یون کوچکتر و بار آن بیشتر باشد مقدار انرژی شبکه بیشتر است.

ادامه مطلب