خانه / بایگانی برچسب: بیوپلیمر

بایگانی برچسب: بیوپلیمر

مزایای بیوپلیمر ها

پلیمر های متداول امروزی از نفت خام ساخته می شوند كه با توجه به محدود بودن منابع نفتی باید به تدریج با بیوپلیمر ها كه از منابع تجدید شونده ساخته می شوند، جانشین شوند. بیوپلیمر از نظر بیوشیمی دان ها عبارت است از ماكرومولكول های بیولوژی كه از تعداد زیادی …

ادامه مطلب