خانه / بایگانی برچسب: بنزن

بایگانی برچسب: بنزن

انرژی رزونانس بنزن

به کمک انرژی های پیوند می توان گرمای تشکیل یک ماده را محاسبه کرد.  این محاسبات برای  صدها مولکول بیش از یک و یا دو کیلوکالری هرگز اختلاف ندارد. اگر  اختلاف زیادی دراین مورد مشاهده شود پدیده دیگری اتفاق افتاده است. مثلا دربنزن.

ادامه مطلب

محدود کردن خطرات استفاده از بنزن بر سلامتی انسان

Benzene is produced by different petroleum conversion processes in petroleum refinery and chemical plant processes, primarily by catalytic reforming, steam cracking and dealkylation. The estimated annual production of benzene as a chemical intermediate in the European Union (EU) is 7 247 kt/a. 576 128 t/a benzene were imported to the …

ادامه مطلب

آزمایش تعیین نقطه جوش بنزن

هدف آزمایش بررسی خواص فیزیکی بنزن تئوری آزمایش بنزن ، جزو هیدروکربنهای حلقوی سیر نشده است. آروماتیکها ، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می‌دهند که شامل بنزن و ترکیباتی می‌باشند که از نظر رفتار شیمیایی ، مشابه بنزن می‌باشند. برخی از این مواد ، حتی بظاهر ، شباهتی به …

ادامه مطلب