خانه / بایگانی برچسب: بلوری

بایگانی برچسب: بلوری

عیوب بلوری وتاثیر آن بر ماده

آیا اثر عیوب بلوری بر خواص مواد اثری بد و نامطلوب است؟ یا اینکه ممکن است در برخی موارد اثری مثبت و مفید باشد؟ آیا بر هم خوردن نظم موضعی (عیوب بلوری به علت بر هم زدن پیوستگی نظم بلوری، در محلّ عیب، یک بی نظمی محلی ایجاد می‌کنند) همیشه …

ادامه مطلب