خانه / بایگانی برچسب: بررسی اثربخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی

بایگانی برچسب: بررسی اثربخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی

اثربخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی

بررسی اثربخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی بر رشد تحصیلی و نگرش دانش آموزان دکتر عابد بدریان، دکتر باهره عربشاهی، طالب عبدی نژاد، اکبر ناصری آذر چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش زمینه-محور سینتیک شیمیایی در رشد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و همچنین تاثیر آموزش زمینه-محور بر …

ادامه مطلب