خانه / بایگانی برچسب: انیمیشن شیمی

بایگانی برچسب: انیمیشن شیمی

دانلود فیلم آموزشی محلول های الکترولیت و غیرالکترولیت

محلول اتیل الکل ( اتانول ) غیرالکترولیت است . زیرا بصورت مولکولی در آب حل میشود .محلول استیک اسید الکترولیت ضعیف است . زیرا مولکولهای آن مقدار کمی در آب یونش می یابند و درصد تفکیک یونی کمی دارد .محلول سدیم کلرید الکترولیت قوی است .زیرا در آب بطور کامل …

ادامه مطلب