خانه / بایگانی برچسب: انرژی آزاد گیبس

بایگانی برچسب: انرژی آزاد گیبس

انرژی آزاد گیبس چیست و چه کاربردی دارد

انرژی آزاد گیبس چیست و چه کاربردی دارد

انرژی آزاد گیبس کمیتی ترمودینامیکی است که میزان خودبه‌خود انجام شدن یک واکنش را نشان می‌دهد. این کمیت با Gنمایش داده می‌شود. انجام یک فرایند از لحاظ ترمودینامیکی هنگامی امکان‌پذیر است که تغییرات انرژی آزاد گیبس منفی باشد.ویلارد گیبس فیزیکدان آمریکایی توانست با تلفیق سه عامل آنتالپی، آنتروپی و دما، …

ادامه مطلب

پیش گویی خودبه خودی بودن یا نبودن واکنش بدون نیاز به محاسبه انرژی آزاد گیبس

پیش گویی خودبه خودی بودن یا نبودن واکنش بدون نیاز به محاسبه انرژی آزاد گیبس

برای پیش گویی خود به خودی انجام شدن یک واکنش شیمیایی می توان از انرژی آزاد گیبس استفاده کرد.اما در این جا بدون محاسبه انرژی آزاد گیبس نیز می توان این مورد را پیش بینی نمود.همان طور که می دانیم دو عامل در خودبه خودی بودن واکنش نقش دارند

ادامه مطلب

دانلود انیمیشن انرژی آزاد گیبس

برای یادگیری مفهوم انرژی آزاد گیبس و بررسی رابطه آن با تغییرات آنتالپی و آنتروپی و پیش بینی جهت انجام واکنش بر اساس آن و بررسی شرایط مساعد برای انجام خودبخودی واکنش ها و همچنین یادگیری انجام محاسبات مربوطه به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب