خانه / بایگانی برچسب: اندازه گیری ثابت تعادل استریفیکاسیون

بایگانی برچسب: اندازه گیری ثابت تعادل استریفیکاسیون

اندازه گیری ثابت تعادل استریفیکاسیون

مقدمه : استری شدن – Esterification مفهوم استری شدن (Esterification) واکنش یک الکل با اسید کربوکسیلیک (اسید آلی) را که منجر به تولید ترکیبی به نام استر می‌شود، استری شدن می‌نامند. واکنش استری شدن ، واکنشی است تعادلی که در حضور مقادیر کم اسیدهای معدنی انجام می‌شود و با تولید …

ادامه مطلب