خانه / بایگانی برچسب: اصول سیستم های کنترل مهندسی شیمی

بایگانی برچسب: اصول سیستم های کنترل مهندسی شیمی

دانلود جزوه اصول سیستم های کنترل1 مهندسی شیمی

دانلود جزوه اصول سیستم های کنترل1 مهندسی شیمی

بطور كلي اندازه گيري يك كميت عبار تست از مقايسه آن كميت با يك استاندارد، از پيش تعريف شده كه حاصل مقايسه به صورت عدد بيان ميشود. اندازه گيري كميتها به دو روش مستقيم و غير مستقيم انجام ميشود. در اندازه گيري به روش مستقيم كميت نامعلوم مستقيما با يك استاندارد مقايسه و …

ادامه مطلب