خانه / بایگانی برچسب: اصل لوشاتلیه

بایگانی برچسب: اصل لوشاتلیه

عوامل موثر بر ثابت تعادل و جابجایی تعادل های شیمیایی

عوامل موثر بر ثابت تعادل و جابجایی تعادل های شیمیایی

عوامل مختلفی بر جابجایی تعادل های شیمیایی تاثیر می گذارد که این عوامل در ادامه به تفصیل بررسی و آموزش داده می شود. مبحث تعادل های شیمیایی و عوامل موثر بر ثابت تعادل و جابجایی آن در فصل دوم شیمی پیش دانشگاهی آمده است

ادامه مطلب

انیمیشن اصل لوشاتلیه

انیمیشن اصل لوشاتلیه برای یادگیری اصل لوشاتلیه و عوامل موثر بر جابجایی تعادل های شیمیایی به همراه حل چند نمونه سوال به ادامه مطلب مراجعه کنید. اصل لوشاتلیه: چنان چه عاملی موجب بر هم زدن حالت تعادلی یک سامانه شود، سامانه در جهتی جا به جا می شود که با …

ادامه مطلب