خانه / بایگانی برچسب: اثر فشار بر تعادل

بایگانی برچسب: اثر فشار بر تعادل

عوامل موثر بر ثابت تعادل و جابجایی تعادل های شیمیایی

عوامل موثر بر ثابت تعادل و جابجایی تعادل های شیمیایی

عوامل مختلفی بر جابجایی تعادل های شیمیایی تاثیر می گذارد که این عوامل در ادامه به تفصیل بررسی و آموزش داده می شود. مبحث تعادل های شیمیایی و عوامل موثر بر ثابت تعادل و جابجایی آن در فصل دوم شیمی پیش دانشگاهی آمده است

ادامه مطلب