خانه / بایگانی برچسب: آموزش شیمی ۱ سال اول متوسطه بخش دوم

بایگانی برچسب: آموزش شیمی ۱ سال اول متوسطه بخش دوم

آموزش شیمی ۱ سال اول متوسطه بخش دوم : در پی هوایی پاکیزه

 آموزش شیمی ۱ سال اول متوسطه بخش دوم آموزش شیمی ۱ سال اول متوسطه بخش دوم : در پی هوایی پاکیزه در پی هوایی پاکیزه: ما درزیر پوشش نازکی از هوا زندگی می کنیم که هواکره نامیده می شود.۹۹ درصد از هواکره در فاصله ی ۳۰ کیلومتر ی از سطح …

ادامه مطلب