خانه / بایگانی برچسب: آموزش رسم ساختار لوویس

بایگانی برچسب: آموزش رسم ساختار لوویس

شرایط تشکیل پیوند داتیو و چگونگی تشخیص پیوند داتیو در ترکیبات شیمی

شرایط تشکیل پیوند داتیو و چگونگی تشخیص پیوند داتیو در ترکیبات شیمی

پیوند داتیو نوع از پیوند کووالانسی می باشد که اتم دهنده پیوند باید جفت الکترون غیر پیوندی و اتم گیرنده پیوند باید اوربیتال خالی داشته باشد . در ادامه از سایت جم شیمی روش های تشخیص پیوند داتیو در ترکیبات شیمی را فراخواهید گرفت.

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزش رسم ساختار لوویس

دانلود جزوه آموزش رسم ساختار لوویس برای نمایش گونه های شیمیایی (مولکولها و یونهای چند اتمی)از ساختارهای لوویس استفاده میشود. – در ساختارهای لوویس فقط الکترونهای لایهی ظرفیت نمایش داده میشوند. – در ساختارهای لوویس، جفت الکترونهای پیوندی با نماد خط فاصله (-)، جفت الکترونهای ناپیوندی با نماد دو نقطه (..)و …

ادامه مطلب