خانه / بایگانی برچسب: آزمایش تعیین نقطه جوش بنزن

بایگانی برچسب: آزمایش تعیین نقطه جوش بنزن

آزمایش تعیین نقطه جوش بنزن

هدف آزمایش بررسی خواص فیزیکی بنزن تئوری آزمایش بنزن ، جزو هیدروکربنهای حلقوی سیر نشده است. آروماتیکها ، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می‌دهند که شامل بنزن و ترکیباتی می‌باشند که از نظر رفتار شیمیایی ، مشابه بنزن می‌باشند. برخی از این مواد ، حتی بظاهر ، شباهتی به …

ادامه مطلب