خانه / بایگانی برچسب: آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

بایگانی برچسب: آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان آزمايش (۱): مشاهدة تخلية الكتريكي در اتمسفر (بوبين رومكورف ) دستور كار: به جاي اين آزمايش مي توان دانش‌آموز را با پديده هاي طبيعي كه تخليه الكتريكي در آن صورت مي گيرد آشنا نمود براي مثال : ۱ـ تخليه بار الكتريكي بين دواير باردار كه …

ادامه مطلب