خانه / بایگانی برچسب: آبکافت

بایگانی برچسب: آبکافت

آبکافت (هیدرولیز)

آبکافت  (هیدرولیز)   نمک هاکه درنتیجه واکنش یک اسید با باز تشکیل می شوند حاصل یون های مثبت باز با یونهای منفی اسید می باشند ،که ضمن انحلال درآب این یون ها را آزاد می نمایند.

ادامه مطلب