خانه / بایگانی برچسب: آبکافت

بایگانی برچسب: آبکافت

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

آب پوشی یا هیدراتاسیون در محلول آبی، یونها توسط مولکولهای آب با نیروی یون-دوقطبی احاطه می شوند. این فرآیند فیزیکی است و ماده جدیدی حاصل نمی شود مثلا در انحلال سدیم کلرید در آب، یونهای سدیم و کلرید از هم جدا شده و بوسیله مولکولهای آب احاطه می شوند.

ادامه مطلب

آبکافت (هیدرولیز)

آبکافت  (هیدرولیز)   نمک هاکه درنتیجه واکنش یک اسید با باز تشکیل می شوند حاصل یون های مثبت باز با یونهای منفی اسید می باشند ،که ضمن انحلال درآب این یون ها را آزاد می نمایند.

ادامه مطلب