خانه / نمونه سوال شیمی (صفحه 3)

نمونه سوال شیمی

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی پلیمر + کلید

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی پلیمر + کلید

سوالات آزمون و کنکور دکتری شیمی پلیمر سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی با کلید دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای تخصصی شیمی پلیمر سال 1397 شامل 45 سوال از درس های شیمی فیزیک پلیمرها، …

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 استعداد تحصیلی و زبان علوم پایه

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 استعداد تحصیلی و زبان علوم پایه

سوالات آزمون و کنکور دکتری استعداد تحصیلی و زبان سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی سال 1397، دفترچه شماره دو علوم پایه سال 1397 شامل …

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 مهندسی شیمی + کلید

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 مهندسی شیمی + کلید

سوالات آزمون و کنکور دکتری مهندسی شیمی سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی با کلید دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای تخصصی مهندسی شیمی سال 1397 شامل 45 سوال از درس های سینتیک و طراحی …

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 استعداد تحصیلی و زبان فنی و مهندسی

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 استعداد تحصیلی و زبان فنی و مهندسی

سوالات آزمون و کنکور دکتری استعداد تحصیلی و زبان گروه های فنی و مهندسی سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی رشته های فنی مهندسی …

ادامه مطلب