خانه / سرگرمی و دانستنی های شیمی (صفحه 3)

سرگرمی و دانستنی های شیمی

متن جالب شیمی با موضوع خوشبختی ، سلامتی ، ثروت

متن جالب شیمی با موضوع خوشبختی ، سلامتی ، ثروت

متن جالب شیمی که در آن به موضوعات خوشبختی ، سلامت و تندرستی و ثروت و باطن انسان ها از دیدگاه شیمی اشاره شده است. این متن جالب شیمی که از جم شیمی مطالعه می کنید مفاهیم سلامت و خوشختی را به صورت نثری جالب و شیمیایی بیان کرده است.

ادامه مطلب

چگونگی تولید و منشا فلزات سنگین و ستاره ها

چگونگی تولید و منشا فلزات سنگین و ستاره ها

چگونگی تولید فلزات سنگین و ستاره ها در این پست از جم شیمی مورد بررسی قرار می دهیم .همجوشی های طبیعی در واکنشگاه های هسته ای طبیعی یا ستارگان اتفاق می افتند.جهان مادی بیشتر از هیدروژن تشکیل شده است. اتم های هیدروژن در فضا بر اثر نیروی ثقل به همدیگر …

ادامه مطلب

واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دماهای بالاتر و پایین تر از 500 درجه سانتی گراد

واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دماهای بالاتر و پایین تر از 500 درجه سانتی گراد

پتاسیم نیترات KNO3 در دماهای بالاتر و پایین تر از 500 درجه سلسیوس در شرایط متفاوتی تجزیه می شود و محصولات و فراورده های مختلفی به وجود می آورد که در ادامه از جم شیمی به بررسی معادله واکنش پتاسیم نیترات در دماهای بالا و پایین به همراه موازنه آن ها …

ادامه مطلب