خانه / سرگرمی و دانستنی های شیمی / جملات زیبای شیمی (صفحه 3)

جملات زیبای شیمی

دعای یک شیمیست در قالب الهی نامه شیمی

دعای یک شیمیست در قالب الهی نامه شیمی

الهی نامه یک شیمیدان در قالب جملاتی با مفاهیم شیمی را در ادامه از سایت جم شیمی مطالعه نمایید. “الهی نامه شیمی” خدایا تک الکترونی هست در مدار معصیت، مرا از معصیت به تراز اصلی کمال بازگردان و به هسته معرفت نزدیک کن.الهی مرا ثابت قدم کن تا همچون سزیم …

ادامه مطلب

جملاتی زیبا درباره شیمی درس زندگی

جملاتی زیبا درباره شیمی درس زندگی

متنی زیبا درباره شیمی و زندگی را در ادامه از سایت جم شیمی مطالعه نمایید.این جمله را آن وقتی دریافتم که شباهت گردش زمین و سیارات به دور خورشید با گردش الکترون ها به دور هسته را درک کردم.وقتی که آموختم برای انجام یک واکنش باید تعداد واکنش دهنده ها …

ادامه مطلب

جملات زیبای شیمی

جملات زیبای شیمی هریک از جملات نوشته شده در زیر به یکی از مفاهیم درسی شیمی مربوط می شود. چقدر مفاهیم درسی در ذهن دانش آموزان عمیق و ماندگار خواهند بود اگر آمیخته با چنین جملات و عباراتی به دانش آموزان انتقال یابند.

ادامه مطلب

جملات زیبای شیمی من از شیمی آموختم که

من از چرخش الکترون به دور هسته اتم آموختم که کل جهان به دور مرکز هستی می چرخد و از حرکت پیوسته ذرات،چه ارتعاشی ،چه انتقالی یا دورانی آموختم که ثبات وسکون در آفرینش راه ندارد.از شیمی آموختم که هر چه فاصله ما از مرکز آفرینش وخالق هستی بخش بیشتر …

ادامه مطلب