خانه / سرگرمی ودانستنی های شیمی / جملات زیبای شیمی

جملات زیبای شیمی

شعر طنز و جالب شیمی با عنوان مناظره الماس و گرافیت

شعر طنز و جالب شیمی با عنوان مناظره الماس و گرافیت

شعر طنز شیمی با عنوان مناظره الماس و گرافیت که در ادامه مطالعه خواهید کرد در زبان طنز به بیان خواص و ویژگی های الماس و گرافیت می پردازد . شاعر با زبان طنز تمامی خصوصیات و همین طور تفاوت های این دو جامد کووالانسی را بیان نموده است.

ادامه مطلب

شعر شیمی با موضوع سدیم کلرید و خواص آن

شعر شیمی

شعر شیمی با موضوع سدیم کلرید و خواص آن که روند تشکیل سدیم کلرید از اتم های سدیم و کلر و تبدیل شدن به یون و سرانجام ایجاد شبکه بلور نمک طعام را به خوبی شرح میدهد را در ادامه از سایت جم شیمی مشاهده نمایید.

ادامه مطلب