خانه / آموزش (صفحه 20)

آموزش

نکات طبقه بندی انواع تعادل همگن و ناهمگن در شیمی پیش دانشگاهی

نکات طبقه بندی انواع تعادل همگن و ناهمگن در شیمی پیش دانشگاهی

در فصل دوم شیمی پیش دانشگاهی تعادل های شیمیایی به دو دسته طبقه بندی شده اند یکی تعادل های همگن و دیگری تعادل های ناهمگن که در این جا نکات مربوط به هر تعادل آمده است تعادلات شیمیایی به دو دسته تقسیم می شوند:

ادامه مطلب

معرفی انواع گرماسنج در شیمی و طرز کار و ویژگی های گرماسنج لیوانی و بمبی

معرفی انواع گرماسنج در شیمی و طرز کار و ویژگی های گرماسنج لیوانی و بمبی

گرماسنج دستگاهی است که بوسیله آن می توان گرمای آزاد یا جذب شده در واکنشها را به روش مستقیم بدست آورد که این نوع دستگاه ها برای اندازه گیری گرمای واکنش به صورت مستقیم به کار می روند و دو نوع است:

ادامه مطلب

دسته بندی انواع واکنش های گرماده در شیمی

دسته بندی انواع واکنش های گرماده در شیمی

در شیمی دبیرستان به طور کلی واکنش های شیمیایی از نظر مبادله گرما به دو دسته گرماگیر و گرماده طبقه بندی می شوند که منظور از واکنش های گرماده واکنش هایی می باشند که به هنگام انجام آن ها گرما تولید و به محیط اطراف مبادله میشود در زیر انواع …

ادامه مطلب