خانه / آموزش (صفحه 104)

آموزش

جداسازي تركيبات آروماتيك نيتروژن دار

جداسازي تركيبات آروماتيك نيتروژن دار جداسازي و شناسايي تركيبات آروماتيك نيتروژن‌دار در برشهاي نفتي 175 تا 375 درجه سانتيگراد و 175 تا 380 نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران, ، سال 13 ، شماره 2، صفحات 65-59 امروزه اين حقيقت كه ذخيره‌سازي سوختهاي ديزلي محتوي تركيبات هتروسيكل نيتروژن‌دار به ويژه …

ادامه مطلب

تاريخچه جدول تناوبي

تاريخچه جدول تناوبي لاووازيه دانشمند مشهور فرانسوى اولين كسى بود كه به طبقه بندى عناصر پرداخت . وى عناصر شناخته شده زمان خود را به دو دسته كاى تقسيم كرد  عناصرى را كه در تركيب با اكسيژن   اسيد ها را به وجود مى آورند عناصر غير فلزى و دسته ديگر را …

ادامه مطلب