خانه / آموزش / آزمایشگاه علوم تجربی دبیرستان (صفحه 2)

آزمایشگاه علوم تجربی دبیرستان

آزمایش بیوره جهت تشخیص وجود پروتئین در نمونه

آزمایش بیوره جهت تشخیص وجود پروتئین در نمونه

آزمایش بیوره جهت تشخیص وجود پروتئین در نمونه ،وجود پیوند های پپتیدی بین اسیدهای آمینه یکی از آزمایش های کتاب علوم دهم دبیرستان می باشد که در ادامه به چگونگی انجام آزمایش بیوره و تئوری آزمایش آن می پردازیم.

ادامه مطلب

دانلود لیست مواد و وسایل مورد نیاز کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم دبیرستان

دانلود لیست مواد و وسایل مورد نیاز کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم دبیرستان

وسایل مورد نیاز آزمایشگاه علوم دهم دبیرستان در ادامه دانلود خواهید کرد. در این لیست تمامی مواد و وسایل مورد نیاز در متن آزمایش های مربوط به بخش شیمی ،یخش فیزیک ،بخش زیست و زمین شناسی به تفکیک نوشته شده است که در هز آزمایشگاهی برای انجام هر کدام از …

ادامه مطلب

دانلود پاسخ تشریحی و دلیل علمی آزمایش شناورماندن توپ پینگ پنگ توسط سشوار آزمایشگاه دهم

دانلود پاسخ تشریحی و دلیل علمی آزمایش شناورماندن توپ پینگ پنگ توسط سشوار آزمایشگاه دهم

دلیل علمی و بررسی آزمایش شناورماندن توب توسط سشوار را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود و مطالعه نمایید.درحالت اول  شناور ماندن توپ در حالتی که سشوار به صورت عمودی است به صورت های مختلف توجیه می شود که دو دلیل زیر بیان می شود زمانی که سشوار در راستای عمودی قرار …

ادامه مطلب