خانه / آموزش / آموزش شیمی 4 (صفحه 5)

آموزش شیمی 4

خلاصه نکات مهم و کنکوری آمین ها و انواع آن ها و مقایسه قدرت بازی

خلاصه نکات مهم و کنکوری آمین ها و انواع آن ها و مقایسه قدرت بازی

آمین ها ترکیبات آلی هستند که در ساختار خود نیتروژن (N) دارند.آمین ها از جایگزینی یک، دو و یا سه هیدروژن آمونیاک (NH3) با گروه های آلکیل به دست می آیند.در این پست تمامی نکات مهم و کنکوری از مبحث آمین ها همراه با مقایسه قدرت بازی آمین ها و …

ادامه مطلب

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

آب پوشی یا هیدراتاسیون در محلول آبی، یونها توسط مولکولهای آب با نیروی یون-دوقطبی احاطه می شوند. این فرآیند فیزیکی است و ماده جدیدی حاصل نمی شود مثلا در انحلال سدیم کلرید در آب، یونهای سدیم و کلرید از هم جدا شده و بوسیله مولکولهای آب احاطه می شوند.

ادامه مطلب

آبکافت آنیون حاصل از اسیدها و کاتیون حاصل از بازها

آبکافت آنیون حاصل از اسیدها و کاتیون حاصل از بازها

آبکافت به واکنش یک یون با آب یا قسمتی از آب (OH- یا H3O+ یعنی) که طی آن اسید یا باز اولیه با بار الکتریکی کمتر حاصل شود، آبکافت می گویند.ابتدا آبکافت یون های مثبت و منفی حاصل از یونش اسید یا باز را با ذکر قواعد و مثال بررسی …

ادامه مطلب

مقایسه خواص گلی سین با پروپانوییک اسید و بوتیل آمین

مقایسه خواص گلی سین با پروپانوییک اسید و بوتیل آمین

گلی سین Glycine ساده‌ترین اسید آمینه در تمام یاخته‌های زنده است. این اسید آمینه با فرمول شیمیایی، سبک‌ترین و تنها اسید آمینه‌ی غیر کایرال است. کدهای ژنتیکی این اسید آمینه عبارتند از: GGU، GGC، GGA و GGG. گلی سین یکی از ۲۰ اسید آمینه هست که پروتئین را می‌سازد. این امینو …

ادامه مطلب